Welkom

De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden. Op 14 oktober beslist U, beste kiezer, wie U het liefst aanspreekt de volgende zes jaren, wie U het meest vertrouwt om Lede te besturen en van wie U denkt dat zij/hij over de beste eigenschappen beschikt om Lede, Impe, Wanzele, Smetlede, Papegem en Oordegem mee gestalte te geven.

De laatste weken wordt Groot-Lede weer herschapen in een waar toneelstuk. Affiches, de één al groter dan de andere, huisbezoeken van onbekenden, huidig verkozenen die twee maanden onbetaald verlof nemen om toch maar dat zo gewenste “postje” te bemachtigen, enz…

Mijns inziens getuigt dit grotendeels van oudere politieke cultuur. De inwoners van onze landelijke gemeenten moeten kunnen rekenen op ervaren, bekwame, luistervaardige en langer dan 2 maand vriendelijke kandidaten. Een gemeente besturen vergt immers steeds meer managementcapaciteiten, inzichten in dossiers en moderne manieren om echt te luisteren naar de burger : info-avonden zijn daar mooie voorbeelden van evenals website-communicatie, een goed e-mail beleid en een grote openheid en aanwezigheid ter plaatse.

Ik hoop alleszins dat deze site u meer zal kunnen informeren over mezelf en mijn politieke passie, nu al 12 jaar als gemeenteraadslid.

Veel surfplezier.